потреба

 • 81вигадка — и, ж. 1) Те, що вигадане внаслідок міркувань, роздумувань; рішення щодо якоїсь дії. || Те, що створене, винайдене. 2) Здатність вигадувати, винаходити. 3) Те, що створене в уяві, чого немає і не було в дійсності. 4) Примхливе бажання, надумана… …

  Український тлумачний словник

 • 82діло — а, с., розм. 1) Робота, заняття людини, пов язані з розумовим і фізичним напруженням. || Наслідки цієї діяльності. 2) чиє. Те, що безпосередньо стосується кого небудь, входить у чиєсь завдання; справа. 3) розм. Ділова потреба. || кому, чому, до… …

  Український тлумачний словник

 • 83згага — и, ж. 1) Велике бажання, потреба пити; спрага. 2) в інфін. і чого, перен. Пристрасне бажання, жадоба чого небудь; жага. 3) Відчуття печіння в стравоході …

  Український тлумачний словник

 • 84знадоба — и, ж. 1) розм. Те саме, що потреба. 2) збірн. діал.Речі, потрібні для чого небудь …

  Український тлумачний словник

 • 85клопіт — поту, ч. 1) Неспокій, хвилювання, зумовлені чим небудь; турбота, тривога. || Труднощі, пов язані з вихованням, доглядом кого , чого небудь. || Думка про справи, що турбують, хвилюють когось. •• Ма/ти кло/піт з ким чим мати зайву турботу,… …

  Український тлумачний словник

 • 86конечність — ності, ж. Крайня потреба, необхідність …

  Український тлумачний словник

 • 87крайність — ності, ж. 1) Те саме, що крайнощі 1); надмірність. Крайність заходів. 2) перен. Про що небудь зовсім не схоже на все інше, протилежне іншому. 3) розм. Дуже велика потреба, крайня необхідність …

  Український тлумачний словник

 • 88макроелемент — у, ч. 1) Елемент, добре помітний неозброєним оком. 2) В екології – хімічний елемент, що міститься в рослинах та ґрунті в межах відсотків до сотих частин відсотка в перерахунку на суху речовину. •• Харчові/ макроелеме/нти хімічні елементи, які… …

  Український тлумачний словник

 • 89мікотрофія — ї, ж. Потреба рослин у розвитку на корінні певних видів грибів …

  Український тлумачний словник

 • 90навичка — и, ж. Схильність чи потреба діяти, вести себе певним чином; звичка. || Уміння, набуте вправами, досвідом; навик. || Вміння вирішувати той чи інший вид завдання, доведене до автоматизму …

  Український тлумачний словник

 • 91наглий — а, е, 1) Який наступає чи відбувається раптово, несподівано, непередбачено. Нагла смерть. 2) розм. Який відбувається надто швидко, несподівано і напружено. 3) діал. Невідкладний, негайний; терміновий. Нагла потреба …

  Український тлумачний словник

 • 92надоба — и, ж., діал. Потреба, необхідність …

  Український тлумачний словник

 • 93найманка — и. 1) Жін. до найманець. 2) розм. Потреба в найманій робочій силі …

  Український тлумачний словник

 • 94необхідність — ності, ж. 1) Потреба в чому небудь. •• Ре/чі (предме/ти, това/ри) пе/ршої необхі/дності продукти харчування, одяг і предмети домашнього вжитку, без яких не можна обійтися. 2) філос. Об єктивний закономірний зв язок між явищами матеріального світу …

  Український тлумачний словник

 • 95необхідно — присудк. сл. Конче потрібно, є потреба …

  Український тлумачний словник

 • 96нужда — и/, рідко ну/жда, и, ж. 1) тільки одн. Тяжке матеріальне становище; нестатки, злидні. 2) рідко. Потреба в чому небудь: необхідність. •• Справля/ти нужду/ евф. задовольняти фізіологічні потреби. 3) діал. Біда …

  Український тлумачний словник